Profesorado do máster

foto

Bellas Permuy, Fernando

Titular de Universidade Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Seguridade de aplicacións (Coord.)
foto

Blanco Fernández, Yolanda

Titular de Universidade Universidade de Vigo

Perfil en UVigo

Docencia:
 • Fortificación de sistemas operativos
foto

Burguillo Rial, Juan Carlos

Titular de Universidade Universidade de Vigo

Perfil en UVigo

Docencia:
 • Análise de malware (Coord.)
foto

Caeiro Rodríguez, Manuel

Profesor Contratado Doutor Universidade de Vigo

Perfil en UVigo

Docencia:
 • Xestión da seguridade da información (Coord.)
foto

Carballal Mato, Adrián

Profesor Axudante Doutor Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Test de intrusión (Coord.)
foto

Carneiro Díaz, Víctor Manuel

Titular de Universidade Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Seguridade como negocio (Coord.)
foto

Costa Montenegro, Enrique

Profesor Contratado Doutor Universidade de Vigo

Perfil en UVigo

Docencia:
 • Seguridade en dispositivos móbiles
 • Test de intrusión
foto

Dafonte Vázquez, José Carlos

Titular de Universidade Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Xestión de incidentes
 • Xestión da seguridade da información
foto

Díaz-Cacho Medina, Miguel Ramón

Profesor Axudante Doutor Universidade de Vigo

Perfil en UVigo

Docencia:
 • Ciberseguridade en contornos industriais
foto

Faraldo Cabana, Patricia

Catedrática de Universidade Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Conceptos e leis en ciberseguridade
foto

Fernández Caramés, Tiago Manuel

Titular de universidade Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Ciberseguridade en contornos industriais (Coord.)
 • Seguridade en dispositivos móbiles
foto

Fernández Iglesias, Diego

Profesor Contratado Doutor Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Seguridade en comunicacións
foto

Fernández Veiga, Manuel

Titular de Universidade Universidade de Vigo

Perfil en UVigo

Docencia:
 • Seguridade da información (Coord.)
foto

Fernández Vilas, Ana

Titular de Universidade Universidade de Vigo

Perfil en UVigo

Docencia:
 • Xestión da seguridade da información
 • Seguridade como negocio
foto

Gestal Pose, Marcos

Titular de Universidade Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Seguridade da información
foto

Gil Castiñeira, Felipe

Titular de Universidade Universidade de Vigo

Perfil en UVigo

Docencia:
 • Seguridade ubicua (Coord.)
 • Traballo de fin de máster (Coord.)
foto

Gómez García, Ángel

Profesor Asociado Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Xestión de incidentes
foto

Hernández Pereira, Elena María

Titular de Universidade Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Análise de malware
foto

López Bravo, Cristina

Titular de Universidade Universidade de Vigo

Perfil en UVigo

Docencia:
 • Seguridade en dispositivos móbiles (Coord.)
foto

López Nores, Martín

Profesor Contratado Doutor Universidade de Vigo

Perfil en UVigo

Docencia:
 • Seguridade en aplicacións
foto

López Rivas, Daniel

Profesor Asociado Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Xestión de incidentes (Coord.)
foto

Losada Pérez, José

Profesor Contratado Interino de Substitución Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Seguridade de aplicacións
foto

Marcos Acevedo, Jorge

Titular de Universidade Universidade de Vigo

Perfil en UVigo

Docencia:
 • Prácticas en empresa (Coord.)
foto

Martínez Pérez, María

Profesor Axudante Doutor Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Seguridade ubicua
foto

Nóvoa Manuel, Francisco Javier

Profesor Contratado Doutor Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Redes seguras (Coord.)
foto

Pérez González, Fernando

Catedrático de Universidade Universidade de Vigo

Perfil en UVigo

Docencia:
 • Seguridade da información
foto

Rabuñal Dopico, Juan Ramón

Catedrático de Universidade Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Seguridade ubicua
foto

Rivas López, José Luis

Investigador Universidade de Vigo

Perfil en UVigo

Docencia:
 • Análise de malware
 • Seguridade en dispositivos móbiles
foto

Rodríguez Rubio, Raúl F.

Titular de Universidade Universidade de Vigo

Perfil en UVigo

Docencia:
 • Redes seguras
 • Seguridade en comunicacións (Coord.)
foto

Rodríguez Vázquez, Virgilio

Profesor Contratado Doutor Universidade de Vigo

Perfil en UVigo

Docencia:
 • Conceptos e leis en ciberseguridade (Coord.)
foto

Suárez González, Andrés

Titular de Universidade Universidade de Vigo

Perfil en UVigo

Docencia:
 • Análise forense de equipos
foto

Vázquez Naya, José Manuel

Titular de Universidade Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Análise forense de equipos (Coord.)
foto

Yáñez Izquierdo, Antonio Fermín

Profesor Titular de Escola Universitaria Universidade da Coruña

Perfil en UDC

Docencia:
 • Fortificación de sistemas operativos (Coord.)