Horarios

≡ Curso 2022/2023

Calendario do curso (aprobado na Comisión Académica do Máster do 03 de xuño de 2022):

Calendario do curso 2022/2023

Horarios do curso (actualizado o 06/06/2022):

Organización da docencia

Clases teóricas

Presenciais. Impártense dende a universidade que coordina a materia e transmítense por videoconferencia á outra sede.

Clases de laboratorio

Presenciais. Impártense localmente en cada sede nun horario propio. Acceso remoto segundo a materia.