Horarios

≡ Curso 2021/2022

Calendario do curso (aprobado na Comisión Académica do Máster do 30 de xuño de 2021):

Calendario do curso 2021/2022

Horarios do curso (actualizado o 08/07/2021):

Organización da docencia

Clases teóricas

Presenciais. Impártense dende a universidade que coordina a materia e transmítense por videoconferencia á outra sede.

Clases de laboratorio

Presenciais. Impártense localmente en cada sede nun horario propio. Acceso remoto segundo a materia.