Por que en UDC e UVigo?

En 2018, máis da metade da poboación mundial está conectada dunha ou outra forma a Internet. A Rede trouxo consigo máis interdependencia e oportunidades, pero con elas tamén máis vulnerabilidade e inseguridade.

A ciberseguridade comprende como disciplina o conxunto de principios, técnicas e regulacións que impiden o uso malicioso dos datos, as máquinas ou a información, e converteuse por elo nunha das prioridades tecnolóxicas do noso tempo. O Máster Interuniversitario en Ciberseguridade pola Universidade de Vigo e a Universidade da Coruña é un programa de estudos especializado que ofrece unha formación profesional rigorosa e extensa neste campo, desde os fundamentos ás aplicacións, desde os mecanismos á lexislación, e desde os conceptos aos problemas reais das empresas. O programa formativo consta de 90 ECTS, divididos en tres semestres; un primero ano de clases presenciais, a elexir entre as sedes de A Coruña e Vigo, e un último semestre adedicado ás prácticas en empresas e o traballo final de gradación.

A misión do máster é formar profesionais de alta cualificación en todo os procesos técnicos, organizativos, operativos e forenses relativos á seguridade dixital. O profesorado pertence ás áreas de Enxeñería Telemática, Teoría da Sinal e Comunicacións, Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial, Enxeñería de Sistemas e Dereito Penal das dúas universidades, e compleméntase coa contribución de destacados profesionais de empresas do sector en Galicia e o compromiso destas en apoiar as prácticas dos estudantes.

En resumo

 • 1. Formación avanzada técnica, de xestión e xurídica en ciberseguridade
 • 2. Coñecementos previos: cursos básicos universitarios de programación
 • 3. Ensinanza orientada á resolución de problemas aplicados
 • 4. Idiomas: material docente en inglés; tres materias completamente en inglés
 • 5. Interuniversitario: UDC + UVigo
 • 6. Toda a información en www.munics.es

Prácticas e TFM

Segundo curso

 • – 30 ECTS, sen clases presenciais. Só prácticas e TFM
 • – Prácticas preprofesionais: Obrigatorias, 15 ECTS (375 horas de traballo). Empresas colaboradoras: ABANCA, Eleven Paths, R, GRADIANT, Inprosec, ednon, Optare, etc. Comezo: xullo de 2019
 • – Traballo de fin de máster: Poderá realizarse na Universidade ou na empresa como continuación ou extensión do período de prácticas

Comisión Inter-universitaria Máster

 • • Presidenta: Ana Fernández Vilas (coordinadora Máster UVIGO)
 • • Secretario: Francisco Javier Nóvoa de Manuel (coordinador Máster UDC)
 • • Responsable da Calidade en UVIGO: Loreto Rodríguez Pardo
 • • Representante profesorado UVIGO: Manuel Fernández Veiga
 • • Representante profesorado UDC: José Carlos Dafonte Vázquez
 • • Representante secretaría académica: Julio Fernández Cid (Posgrao UVIGO)

Colaboradores

 • • Empresas colaboradoras e bolsas de empresa. Ligazón directa a Colaboradores do Máster.